dinsdag 20 december 2011

Tekeninganalyse groep 1/2, Jiska

Analyse van de ruimtelijke foto's

De tekeningen zijn gemaakt door kinderen uit de kleuterklas, groep 1/2. Hieronder zie je 8 foto's (4 ruimtelijke en 4 figuurlijke foto's) die ik geanalyseerd heb. Na aanleiding van de analyse heb ik een les bedacht om ze zo verder te helpen in hun ontwikkeling. Deze les hier je onderaan.
 

Ruimtelijke foto 1: Het schematische staduim
Je ziet dat het kind symbolen weet weer te geven die in de omgeving voorkomen. Dit zie je aan het huis, de zon en de bloemen
Dit kind zit in fase 4: zelfgetekenende grondlijn.
Je ziet de grondlijn niet, maar het huis en de bloemen staan wel op een 'denkbeeldige' grondlijn.

Ruimtelijke foto 2: Het schematisch staduim
De symbolische weergave van de werkelijkheid zie je hier wel naar voren. Dit zie je aan de vogels en huizen. Het kind maakt ontwikkeling door, door naar de werkelijkheid te kijken.
Verder weet hij nog niet goed hoe de contrasten zijn. De bloemen zijn bijna even groot als een huis.

Deze tekening hoort onder fase 3: onderrand = grondlijn.
De huizen, bloemen en bomen hebben allemaal de onderkant van het papier als grondlijn.


Ruimtelijke foto 3: Het schematische staduim
Je ziet hier dat het kind een flat heeft gemaakt en uit de werkelijkheid gekopieerd dat een boom dan veel kleiner is dan wolkenkrabber.
Dit kind zit in fase 3: onderrand = grondlijn.
Het kind is heeft de onderkant van het papier als onderrand genomen.
Ruimtelijke foto 4: Het schematische staduim.
Dit kind heeft uit de werkelijkheid opgemerkt dat veel bomen boven de huizen uit komen en heeft dit ook getekend.
Ook deze tekening zit in fase 3: de onderrand = grondlijn. Je ziet dat de bomen en het huis de grondlijn van het papier aangenomen hebben.Analyse van de ruimtelijke foto's


Figuurlijke foto 1:

Figuurlijke foto 2:Figuurlijke foto 3:

Figuurlijke foto 4:Lesvoorbereiding

Naam
Jiska
Groep
2
Stagebegeleider/
coach

Stageschool

Groep
1/2
Mentor

Activiteit
Tekenles
Datum 
 
 
 
 
 
Leerpunten student
1.    
2.    
3.    

Verantwoording (waarom ga je dit doen)
Beginsituatie
Beschrijf wat de leerlingen al weten, of ze er wel eens mee te maken hebben, welke leerlingen problemen hebben met dit onderwerp of met de werkvorm, …

Doelstellingen
Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les geleerd hebben?
Formuleer doelen die concreet, meetbaar, zichtbaar, haalbaar zijn.
Aan het einde van de les:
-
Evaluatie
Benoem van elk doel hoe en wanneer je vaststelt of dit is behaald.


Werkwijze en middelen (waarmee ga je dit doen)
Didactische Werkvormen
Wat doe jij?
Hoe wordt de leertijd gebruikt:
leerkrachtgestuurd F leerlinggestuurd
Leerkrachtgestuurd


Tekenpapier op A4 formaat, kleurpotloden,
Leeractiviteiten
Wat doen de leerlingen?
Instructie-middelen
Welke middelen gebruik jij?
Leermiddelen
Welke middelen gebruiken de leerlingen?


Organisatie (Aan welke praktische zaken moet je denken bij de uitvoering; maak eventueel een schets van de ruimte)


Lesopbouw
(wat ga je precies doen)
 
Keuze lesmodel
x
Didactische Analyse

Activerende Directe Instructie

Ander model, namelijk:


benoem hieronder in de eerste kolom
de fasen die horen bij het gekozen lesmodel
Aanvullende vakdidactische eisen
·        procesfasemodel
DA
ADI
1 Inleiding

2 Kern

3 Afsluiting
1 Terugblik
2 Oriƫntatie
3 Uitleg
4 Begeleide oefening
5 Zelfstandige verwerking
6 Evaluatie

continu: REFLECTIE
 
lesfase
Tijd
Activiteit
Inleiding


Kern
Afsluiting
15
min.

15 min.10 min.
Ik lees het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’ voor.
Na het verhaal vraag ik aan de kinderen hoe de keizer, voorop het boek, eruit ziet.
De kinderen vertellen een aantal kenmerken van de keizer. Daarna gaan we kijken naar ons eigen lichaam. Ik laat de kinderen staan en d.m.v. een spelletje laat ik ze hun lichaam goed bestuderen. Hoe zien je handen eruit. Waar zitten je armen aan vast, enz.

Ik leg de opdracht uit. Ik vertel dat ze allemaal kleermakers zijn en dat ze een outfit voor de keizer gaan bedenken. Ze tekenen dus op het A4tje de keizer in zijn nieuwe outfit met zijn kroon op zijn hoofd, want de keizer deed immers nooit zijn kroon af. Ik verplicht de kinderen wel dat de keizer minimaal een onderbroek aan moet hebben.

Als de kinderen aan de slag gaan ga ik om de beurt bij een groepje zitten en geef nog een kleine instructie. Hoe kan je een


Ik laat de kinderen opruimen. Daarna gaan we in de kring zitten en pak ik de tekeningen erbij. De kinderen geven elkaar positieve feedback op de tekeningen. Wat vinden ze mooi getekend? Ik laat het kind zelf aangeven waar hij minder tevreden mee is, of wat hij nog wil verbeteren.  
Daarna hang ik de tekeningen op in de klas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten